Skip to main content

066 7195000 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais Iniúchta | Annual Report & Audited Accounts

  • Is léiriú príomha ar chuntasacht phoiblí do chomhlachtaí Stáit iad an tuarascáil bhliantúil agus na ráitis airgeadais iniúchta a fhoilsiú. Is é cuspóir na ráiteas airgeadais faisnéis a sholáthar maidir le feidhmíocht airgeadais, staid agus sreafaí airgid an chomhlachta Stáit atá úsáideach le haghaidh cinnteoireacht eacnamaíoch do raon leathan geallsealbhóirí.