Member Login       Forgot Login?  

Call: 066 7195000 | Support Email

Member Login       Forgot Login?   Sign up  

21TRA028 Seisiúin 1: Measúnú trí Ghaeilge

21TRA028 Seisiúin 1: Measúnú trí Ghaeilge

 

 

 

 

 

Díreoidh an seisiún seo ar na modhanna éagsúla measúnaithe is féidir a úsáid chun próifíl iomlánaíoch a chruthú de mhic léinn atá ag foghlaim trí Ghaeilge. sé tábhachtach go mbeadh tuiscint ag múinteoirí i scoileanna lán-Ghaeilge ar mhodhanna éagsúla measúnaithe toisc nach bhfuil go leor measúnuithe caighdeánaithe ar fáil trí Ghaeilge. Cuirfidh an seisiún seo straitéisí praiticiúla ar fáil gur féidir a úsáid sa seomra ranga.

Beathaisnéis

Sinead Nic Aindriu

An Dr. Sinéad Nic Aindriú (Andrews), Ollamh Cúnta, Scoil an Oideachais Ionchuimsithigh agus Speisialta, Institiúid Oideachais OCBÁC

D'oibrigh Sinéad mar múinteoir i ngaelscoileanna agus chomh maith leis seo tá taithí aici a bheith ag obair mar príomhoide ar scoil Bhéarla. Faoi láthair, tá sí ag múineadh ar fud clár fochéime agus iarchéime san Institiúid Oideachais. Rinne a tráchtas dochtúireachta imscrúdú ar na tacaíochtaí breise atá de dhíth ó daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i scoileanna lán-Ghaeilge.  Faoi láthair tá sí ag obair ar cúrsa bhforbairt ghairmiúil leanúnach a dhearadh do mhúinteoirí i scoileanna lán-Ghaeilge chun cabhrú leo freastal ar riachtanais speisialta oideachais a gcuid daltaí.

Click Here to Register

Course Properties

Course date 21-01-2021 7:00 pm
Course End Date 21-01-2021 8:00 pm
Registration Start Date 02-11-2020
Cut off date 21-01-2021 6:00 pm
Individual Price Free
Speaker An Dr. Sinéad Nic Aindriú (Andrews)
Number Hours 1 hour
Location Online

Contact Us

The Education Centre, Tralee

Dromtacker,

Tralee,

County Kerry,

V92 HK52

Call: 066 7195000

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ESCI
Dept of Education
Arts in Education
NIPT
JCT
NCSE
PDST