21TRA101 Ag labhairt, ag léamh, 's ag spraoi sa bhaile!

21TRA101 Ag labhairt, ag léamh, 's ag spraoi sa bhaile!

 

 

  

Twin webinar: 19th & 26th January @ 12 p.m.

Níl aon tinteán mar do thinteán féin and we are all spending a lot of time at home these days! Cruthaíonn gach dúshlán deis, áfach, and there are lots of opportunities to use Irish creatively at home and online. These two bilingual webinars will look at fun and practical oral language games that children can do at home with their family, and ways that they can interact with their Cairde Comhrá or friends through Irish. We will also look at online resources that children can read, write, and reflect on. Beimid ag caint, ag léamh, agus ag spraoi!

Sa chéad seimeanár gréasáin dátheangach seo beimid ag breathnú ar:
-labhairt na Gaeilge a chur chun cinn sa bhaile
-cluichí teanga spreagúla a imreoidh páistí le múinteoirí, tuismitheoirí, agus le cairde

Sa dara seimeanár gréasáin dátheangach seo beimid ag breathnú ar:
-fonn léitheoireachta a chothú
-gníomhaíochtaí spreagúla a eagrú bunaithe ar théacsanna atá léite ag páistí

 

Presenter:

Claire Dunne (Marino Institute of Education)

Claire Dunne Image

Is léachtóir le Gaeilge í Claire in Institiúid Oideachais Marino. Is údar í ar an leabhar Sceitimíní: Gníomhaíochtaí Spraíúla Gaeilge agus Drámaíochta. Tá an-spéis aici i litríocht Ghaeilge na n-óg agus tá sí ina heagarthóir Gaeilge ar Rogha Leabhar – treoirleabhar léitheoireachta bliantúil de chuid Leabhair Pháistí Éireann.

 

Click Here to Register

 

 

Course Properties

Course date 19-01-2021 12:00 pm
Course End Date 26-01-2021 1:00 pm
Cut off date 26-01-2021
Individual Price Free
Speaker Claire Dunne
Number Hours 2
Location Online